Quy định về hoàn Tiền

Trung tâm sẽ hoàn lại tiền thuốc khi bệnh nhân dùng thuốc của Trung tâm mà bệnh không thuyên giảm.

Căn cứ áp dụng :

– Các triệu chứng lâm sàng, thể trạng bệnh nhân trước và sau khi dùng thuốc.

– Các chỉ số xét nghiệm, cận lâm sàng trước khi dùng thuốc của Trung tâm.

– Các chỉ số xét nghiệm, cận lâm sàng sau 1 thời gian điều trị ( 1-3 tháng)

Bệnh nhân gửi các kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng trên về Trung tâm qua email : bs.ngotuan@gmail.com. Nếu các chỉ số xét nghiệm, cận lâm sàng, các triệu chứng lâm sàng không tốt lên. Trung tâm sẽ chuyển khoản hoàn lại tiền thuốc cho bệnh nhân qua ngân hàng.!